หุ่นจำลองฝึกทักษะการตรวจหู

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

EAR Examination Simulator II

รายละเอียด

เป็นหุ่นจำลองที่สามารถทำการตรวจหูและการดูแลผู้ป่วยขณะที่ทำการตรวจหู เพื่อเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.5 kg
ขนาด 11 × 19 × 15.3 cm

หุ่นจำลองฝึกทักษะการตรวจหู จาก 1 รีวิว

  1. pepPionge

    lasix side effects on kidneys At that time, life will inevitably be ruined, pouring can smoking cause erectile dysfunction Rhino 69 Male Enhancement Pills out will be corpses, pouring out will be dead souls And all this happens because of Zhao Ling is mistakes, so Zhaling is just trying to avoid these tragic situations, but he does not care what method he wants to use

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น